Nuotiopaikka Itärajan retkeilyreitillä.

Hossa–Martinselkonen

Hossa–Martinselkonen-reitti on osa Itärajan kesäretkeilyreittiä, joka on Kainuun itärajan tuntumassa kulkeva erämainen vaellusreitti. Itärajan kesäretkeilyreitti voidaan jakaa päivän tai parin mittaisiin osuuksiin. Reitin voi kulkea kokonaan tai osittain. Osuuksien alku- ja päätepaikkoja ovat kaikki Hossantien/Juntusrannantien (tienro 843) itärajalle erkanevien sivuteiden ja retkeilyreitin risteyskohdat. Alueella on hyvät retkeilyrakenteet, joten se soveltuu hyvin parin-kolmen päivän retkeilyyn. Kesäretkeilyreitin reittimerkintänä ovat siniset maalimerkit.

Reitin tiedot

Pirttivaarantie 131, 89920 Ruhtinansalmi
Pituus57 km