Hossa-Martinselkonen, 57 km

Nuotiopaikka Itärajan retkeilyreitillä.

Hossa-Martinselkonen -reitti on osa Itärajan kesäretkeilyreittiä, joka on Kainuun itärajan tuntumassa kulkeva erämainen vaellusreitti. Itärajan kesäretkeilyreitti voidaan jakaa päivän tai parin mittaisiin osuuksiin. Reitin voi kulkea kokonaan tai osittain. Osuuksien alku- ja päätepaikkoja ovat kaikki Hossantien/Juntusrannantien (tie nro 843) itärajalle erkanevien sivuteiden ja retkeilyreitin risteyskohdat. Alueella on hyvä palveluvarustus, joten se soveltuu hyvin parin-kolmen päivän retkeilyyn. Kesäretkeilyreitin reittimerkintänä ovat siniset maalimerkit.

Palvelut:

Martinselkonen
– Tulipaikka & autiotupa
– Martinselkosen Luonnonsuojelualue

Hämeaho
– Autiotupa

Tulijärvi
– Tulipaikka & Autiotupa

Vieremänsuo
– Syvälammen laavu

Majoitusvuokrausta reitin varrella:

Arolan Maatila- ja Erälomat
Martinselkosen Eräkeskus

Tulentekopaikkojen, laavujen ja autiotupien yhteydessä on kuivakäymälät.