Vienan Reitti ylittää pienen joen ja jatkuu suon yli hiekkaharjulle, jossa mäntymetsää.
Kuvaajana Hannu Huttu.

Vienan reitti

Vuokin reitti Vienaan on ollut tuhansien vuosien ajan niin laukkukauppiaiden, runonkerääjien, metsästäjien kuin myös sotilaiden käyttämä tie Suomen ja Vienan Karjalan välillä. Se on osa muinaista kauppatietä Perämereltä Vienanmerelle. Reitillä on ollut ratkaiseva merkitys Kalevalan ilmestymiseen vuonna 1835, sillä sitä pitkin Elias Lönnrotin laukussa kantautuivat kansalliseepoksen runoainekset Vienan Karjalasta Suomeen. Vienan reitti on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallinen polku, ja se on merkitty puihin kirveellä veistetyin reittimerkein.

Reitin tiedot

Hepola-Pehkolantie 1, 89840 Yli-Vuokki
Pituus27 km

Näytä kartalla

Kesäinen metsä, jossa joen yli menee puinen silta.
Vienan Reitin polkua, jossa kyseisessä kohdassa silta ja sillalla ihmisiä.
Ilmakuva Vienan reitistä, missä näkyy joki, silta ja metsää.
Vienan reitti, Joenmutka