Vienan reitti, 27 km

Vuokin reitti Vienaan on ollut tuhansien vuosien ajan niin laukkukauppiaiden, runonkerääjien, metsästäjien kuin myös sotilaiden käyttämä tie Suomen ja Vienan Karjalan välillä. Se on osa muinaista kauppatietä Perämereltä Vienanmerelle. Reitillä on ollut ratkaiseva merkitys Kalevalan ilmestymiseen vuonna 1835, sillä sitä pitkin Elias Lönnrotin laukussa kantautuivat kansalliseepoksen runoainekset Vienan Karjalasta Suomeen. Vienan reitti on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallinen polku, ja se on merkitty puihin kirveellä veistetyin reittimerkein.

Lisätietoa:

Reitin läheisyydessä sijaitsevat ainutlaatuiset Suomussalmen vienalaiskylät, Hietajärvi ja Kuivajärvi sekä Murhisalon ja Malahvian luonnonsuojelualueet. Yli-Vuokin erämaisessa virkistysmetsässä sijaitsevat alueen kalaisat ja puhtaat järvi- ja koskikalastuskohteet. Alue muodostaa maisemakokonaisuuden, joka kuuluu vuonna 2014 perustettuun Kalevalapuistoon.

Reitti:

Reitti on merkitty puihin kirveellä veistetyin reittimerkein. Upeat harju-, niitty-, järvi- ja jokimaisemat mahdollistavat luontokokemukset retkeilijöille, maastopyöräilijöille, melojille ja kalastajille. Kunnostetun ja opastetun reitin kokonaispituus on 27 km ja se päättyy Suomen puolella rajavyöhykkeeseen. Rajavyöhykkeellä kulku on luvanvaraista ja vaatii aina erillisen luvan.

Saavutettavuus:

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Retkeilyrakenteet:

Reitin varrella on opastetauluja, myllysauna, laavu, kolme tulipaikkaa ja neljä ulkovessaa.

Reitin varrelta löytyvät nähtävyydet, kuten Rautiaisen Mylly ja Satalatva-merkkipuu.  Lähikylissä voi tutustua sotien muistomerkkeihin ja kainuulaisiin vaaramaisemiin.

Ajo-ohjeet:

Suomussalmen keskustasta ajetaan Viitostietä (E63) etelään noin 2 km. Sen jälkeen käännytään vasemmalle Juntusrannantielle (912) ja ajetaan noin 2 km. Seuraavaksi käännytään vasemmalle Suomussalmentielle (912) ja ajetaan noin 1,5 km ja käännytään oikealle Kuhmontielle (912) ja ajetaan noin 40 km. Tämän jälkeen käännytään vasemmalle Hepola-Pehkolantielle, jonka alussa oikealla puolella on reitin lähtöpiste ja opaste.

Alueella on useita yksityisiä mökki- ja pihateitä, jotka eivät ole yleisessä käytössä.