Vienan reitti, 27 km

Vienan reitin joki, jonka molemmin puolin metsää.

Vuokin reitti Vienaan on ollut tuhansien vuosien ajan laukkukauppiaiden, runonkerääjien, metsästäjien ja sotilaiden käyttämä tie Suomen ja Vienan Karjalan välillä. Se on osa muinaista kauppatietä Perämereltä Vienanmerelle. Vienan reitillä oli ratkaiseva merkitys Kalevalan ilmestymiseen vuonna 1835. Reittiä pitkin Elias Lönnrotin laukussa kantautuivat kansalliseepoksen runoainekset Vienan Karjalasta Suomeen. Vienan reitti on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallinen polku.

Reitin läheisyydessä sijaitsevat ainutlaatuiset Suomussalmen vienalaiskylät, Hietajärvi ja Kuivajärvi sekä Murhisalon ja Malahvian luonnonsuojelualueet. Yli-Vuokin erämaisessa virkistysmetsässä sijaitsevat alueen kalaisat ja puhtaat järvi- ja koskikalastuskohteet. Alue muodostaa maisemakokonaisuuden, joka kuuluu vuonna 2014 perustettuun Kalevalapuistoon.

Reitti:

Reitti on merkitty puihin kirveellä veistetyin reittimerkein. Kunnostetun ja opastetun reitin kokonaispituus on 27 km ja se päättyy Suomen puolella rajavyöhykkeeseen. Rajavyöhykkeellä kulku on luvanvaraista ja vaatii aina erillisen luvan.

Reitin varrella on opastetauluja, myllysauna, laavu, 3 tulipaikkaa ja 4 ulkovessaa. Reitin varrelta löytyvät nähtävyydet, kuten Rautiaisen Mylly ja Satalatva-merkkipuu. Upeat harju-, niitty-, järvi- ja jokimaisemat mahdollistavat luontokokemukset retkeilijöille, maastopyöräilijöille, melojille ja kalastajille. Lähikylissä voi tutustua sotien muistomerkkeihin ja kainuulaisiin vaaramaisemiin.

 

Ajo-ohjeet:

Suomussalmen keskustasta ajetaan Viitostietä etelään noin 2 km. Käännytään vasemmalle Juntusrannantielle ja ajetaan noin 2 km. Tämän jälkeen käännytään vasemmalle Suomussalmentielle ja ajetaan noin 1,5 km ja käännytään oikealle Kuhmontielle ja ajetaan noin 40 km. Käännytään vasemmalle Hepola-Pehkolantielle, jonka alussa oikealla puolella on reitin lähtöpiste ja opaste.

Alueella on useita yksityisiä mökki- ja pihateitä, jotka eivät ole yleisessä käytössä.