Jumallissärkkien polku kulkee hiekkaharjulla, mäntymetsässä Vuokkijärven rannassa, polulla kävelee kamerasta pois päin retkeilijä.

Jumalissärkkien polku

Polun yhteispituus on n. 9,5 km, ja pääosa siitä kulkee Natura-ohjelmaan kuuluvan, melko luonnontilaisen Jumalissärkkien alueen kautta. Lähellä Vuokkijärveä metsätalous esittäytyy teineen, taimikkoineen ja hakkuualueineen. Sinisin maalimerkein merkitty polku alkaa Jumalistien päästä (Jumalisentie 24) ja päättyy Vuokkijärvelle. Matkaa reitin alkuun Suomussalmen kuntakeskuksesta tulee n. 27 km. Auto tulee jättää tien päähän, ennen puomia olevalle P-paikalle, koska reitti kulkee aluksi yksityistietä, jolla autolla ajo on kielletty.

Reitin tiedot

Jumalisentie 24, 89600 Suomussalmi
Pituusn. 9,5 km
Laavu metsän keskellä.
Harju, jonka puiden lävitse paistaa aurinko.
Ihminen kävelee kivistä rinnettä pitkin metsässä.