Kuvaaja Oskari Reinman

Peranganjoki ja Perangan reitti

Yleiskuvaus ja kohdekalat

Suomussalmen Peranganjoki (Perankajoki) ja Perangan reitti tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kalastajalle. Reitti on kaikkiaan kymmenien kilometrien pituinen, joten kalastuskohteita lukuisine koskineen ja järvineen riittää. Perangan reitti on myös melojien suosiossa ja sopii hyvin kanoottikalastusretken kohteeksi.

Peranganjoki alkaa Isosta-Perankajärvestä ja laskee useiden järvien helminauhan kautta (Perangan reitti) lopulta Hossanjärveen. Siitä vesireitti jatkuu Hossanjokena. Peranganjoella sekä Perangan reitin järvien välillä on lukuisia pääosin lyhyitä koskipätkiä, jotka houkuttelevat etenkin omaa rauhaa ja erämaisuutta etsivää kalastajaa. Pääasiassa pienimuotoiset ja kapeat koskipaikat sopivat niin virveli- kuin perhokalastukseen. Suurin reitin koskista on Lounatkoski, jossa pudotusta on 5,5 metriä 700 metrin matkalla.

 

Katso kohde kartalla   Tutustu tarkemmin retkikartta.fi -palvelussa

Varsinainen Peranganjoki virtaa Hossan kansallispuiston ulkopuolella, mutta Iso-Kukkurin jälkeen Perangan reitti puhkaiseen kansallispuiston lounaisrajan. Kalastajan näkökulmasta on huomioitavaa, että suurin osa Peranganjoen Iso-Peranka- ja Iso-Kukkuri-järvien väliin jäävästä jokiosuudesta on yksityisiä vesiä (katso tarkemmin Kalastuslupa ja säädökset -kappaleesta).

Monet virtavettä etsivän kohteista ovat tavoitettavissa melko pienellä kävelyvaivalla lähimmältä tieltä. Alueella on retkeilyreittejä sekä useita laavuja ja nuotiopaikkoja. Etenkin Perangan reitin vedet sopivat hyvin retkeilevään kalastukseen jalkapatikalla.

Pääasiallinen kohdekala virtaosuuksilla on harjus, muttei taimenkaan ole siiman päässä mahdottomuus. Meloen etenevän kalastajan kannattaa jättää aikaa myös jokiosuuksien väliin jääville järville. Niiltä voi tavoittaa pulleita ahvenia. Yhtä vapaa käytettäessä järvet ovat kalastettavissa pelkällä kalastonhoitomaksulla.

Kalastuslupa ja säädökset Peranganjoelle ja Perangan reitille

Peranganreitin järvillä saa kalastaa yhdellä vavalla pelkällä kalastonhoitomaksulla. Mikäli kalastaa virtavesialueilla tai käyttää useaa vapaa, tulee lisäksi hankkia erillinen vapalupa. Valtaosa Perangan reitin koskista ja virtavesistä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vapalupa-alueeseen 5411. Lupa-alue kattaa myös Peranganjoen alkuosuuden Särkikoskeen saakka sekä pienen pätkän tien länsipuolella. Muu osuus on yksityistä vettä. Vapalupa-alueen näet retkikartta.fi-palvelussa klikkaamalla näkyviin kalastuskohteet-tason.  

Huom. Ison Tolosenvirran ja Lounatkosken alue kuuluu Hossan vapa-luvan 5502 piiriin. 

 

Tärkeimmät alamitat ja rauhoitusajat: 

  • Harjuksen alamitta 35 cm. Rauhoitusaika 1.4.–31.5. 
  • Rasvaevällisen taimenen alamitta 60 cm. Rasvaeväleikatulla alamitta 50 cm. Taimenen rauhoitusaika koski- ja virta-alueella 1.9.–30.11. 

 

Lisätiedot ja luvan ostaminen (vapalupa 5411): 

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/pohjois-pohjanmaan-ja-kainuun-vapalupa.html 

 

Tiedot päivitetty 4/2023.
Kuvat otettu syyskuussa (vesi hyvin matalalla).

Kalapaikkojen kohdekuvaukset on toteutettu yhteistyössä Oskari Reinmanin / Vapaalla jalalla kanssa osana Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi -hanketta.