Haverinen-Varisjärvi, 30 km

Varisjärven tulentekopaikka ja järvimaisema.

Reitti:

Koko kierros on n. 30 km ja Varisjärven kiertävän reitin pituus on 9,2 km. Reitit ovat merkitty puihin vihreä-valkoisella maalilla. Reitti on saavutettavissa sulan maan aikaan.

Koko 30 km reitin varrella on 7 tulentekopaikkaa ja 2 laavua.

Variskönkäällä on mahdollista pistäytyä myös erikseen. Könkäälle pääsee merkittyä polkua pitkin Aittokoskentien varrelta pysäköintipaikalta. Matkaa könkäälle tulee n. 400m suuntaansa.

Ajo-ohjeet:

Koko kierros, 30 km:
30 km pitkän reitin lähtöpaikka on Suomussalmen kuntakeskus, Hotelli Kiannon Kuohujen takapiha, Jalokatu 1.

Varisjärven reitti, 9,2 km:
Varisjärven reitti sijaitsee Suomussalmen keskustan länsipuolella. Ajetaan Kyröntietä n. 4,5 km Puolangan suuntaan ja käännytään hiihtokeskuksen tienhaarasta vasemmalle. Reitin lähtöpaikka on Haverisen hiihtokeskuksen pihapiirissä.
Lähtöpaikan osoite: Haverisentie 7.

Kartassa punaisella merkitty osuus reitistä on huonokuntoisempaa. Maastomerkkejä puuttuu ja polku voi olla vaikeasti havaittava, lisäksi reitillä voi olla kaatuneita puita. Aittokoskentieltä lähtevä lyhyempi reitti (merkattu karttaan katkoviivalla) Variskönkäälle on kunnossa, ja suosittelemmekin sen käyttöä Variskönkäälle mentäessä.