Retkeilyreittejä on monen tasoisia, osa reiteistä on kivituhkalla, jotka ovat helpompikulkuisia.

Matkailijan ja retkeilijän etiketit

Matkailijan etiketti

Kestävän matkailun toteutuminen vaatii valveutunutta käyttäytymistä myös matkailijoilta ja Land of National Parks -alueelle onkin luotu erityisesti kansainvälisille matkailijoille suunnattu Matkailijan etiketti -ohjeistus. Näiden ohjeiden on tarkoitus viestiä sinulle, matkailijalle, mikä on paikallisille arvokasta ja tärkeää.

Matkailijan etiketin ohjeita kannattaa noudattaa, sillä niillä edistetään paikallisten hyvinvointia sekä helpotetaan heidän arkea. Näiden lisäksi se luo sinullekin turvallisemman ja miellyttävämmän vierailun.

Käy vilkaisemassa Matkailijan etiketti Youtube-sivulta.

Nainen seisoo harjumaisemassa Hossassa.
Suottajärvi, Hossa, Suomussalmi

Retkeilijän etiketti

Suomussalmen luonto tarjoaa mahtavat retkeilymahdollisuudet. Retkeilijöiden on kuitenkin hyvä pitää mielessään retkeilijän etiketti, jotta luonto ei vahingoitu.

  1. Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
  2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitukset ja -ajat.
  3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistöissä. Noudata autiotupien sääntöjä.
  4. Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta ruoho- tai metsäpalovaroituksen aikana.
  5. Älä roskaa.